Najświeższe okazje 👇

FORGOT YOUR DETAILS?

Przebudowa ulic i placów w Jarosławcu

ROK 2016

Przebudowa ulic: Piaskowej, Leśnej, Nadmorskiej oraz ulic na Osiedlu Południe: Chabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej i Różanej z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jarosławiec oraz przebudowa istniejących placów wraz z ciągami pieszymi, oświetleniem, remontem zejścia na plażę oraz budowa sanitariatów w m. Jarosławiec. Do wykonania inwestycji wykorzystano: kostkę łupaną z materiału Vanga 15/17 cm --188,7 ton oraz kostkę płomieniowaną z materiału Vanga 8/11 cm — 324,65 ton.

TOP