Najświeższe okazje 👇

FORGOT YOUR DETAILS?

WARUNKI SPRZEDAŻY

FIRMY WRKB-GRANIT Sp. z o.o.

WARUNKI SPRZEDAŻY

firmy WRKB-Granit Sp. z o.o.

1.

Zamówienie

Oferty i wyceny przygotowywane są na pisemne zapytanie klienta w formie elektronicznej lub faxem.

Złożenie zamówienia wymagane jest  w formie pisemnej (druk do pobrania w pdf lub xls). Powinno ono określać asortyment, jego ilość, formę płatności i termin realizacji oraz warunki dostawy.

Pisemna potwierdzenie przez WRKB-Granit stanowi uruchomienie realizacji zamówienia.

2.

Ceny

Ceny produktów wg cennika umieszczonego na stronie internetowej (pobierz cennik -> SZWED SZARY)

W przypadku wyrobów niestandardowych ceny uzgadniane są indywidualnie.

Standardowe opakowania typu paleta drewniana i worek Big Bag wliczone są w cenę towaru.

Cennik i czas trwania  promocji aktualizowany jest na bieżąco.

3.

Transport

Zamawiający ma obowiązek potwierdzenia dokładnej daty odbioru towaru w przeddzień planowanego dnia załadunku. Towar do odbioru zapakowany jest na paletach lub w workach typu Big Bag w celu uniknięcia jego uszkodzenia.

Załadunek leży po stronie WRKB Granit.

4.

Płatności

Wymagana jest płatność w pełnej wysokości kwoty uzgodnionej do zapłaty.

Rabaty i uzgodnione zniżki muszą być potwierdzone pisemnie. Towar niezapłacony w pełnej kwocie pozostaje własnością firmy WRKB Granit.

5.

Reklamacje

Odbiór towaru pod kątem jego jakości dokonywany będzie przy odbiorze przez kupującego lub osobę przez niego uprawnioną do odbioru. Towar wadliwy podlega reklamacji w terminie do 14 dni od jego odbioru, wyłącznie w formie pisemnej. Towar zamontowany nie podlega reklamacji.

TOP