Najświeższe okazje 👇

FORGOT YOUR DETAILS?

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W FIRMIE WRKB-GRANIT Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest WRKB-GRANIT Sp. z o.o. (Morawa 8a, 58-120 Jaroszów, e-mail: info@wrkb-granit.pl), zwana dalej Administratorem, Spółką.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane zbieramy w celu i przez czas niezbędny do:

a. obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio drogą elektroniczną celem podjęcia kroków przed zawarciem umowy, w tym m.in. przygotowania oferty lub w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas niezbędny do zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli zdecydujecie się Państwo podać również inne dane, uznajemy, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy przetwarzamy dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

b. w celu zamieszczenia komentarza na stronie (np. pod opublikowanym zdjęciem, artykułem).

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda (w tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych); Państwa dane przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż do zrealizowania celu przetwarzania. W celu cofnięcia zgody wystarczy usunąć zamieszczony komentarz.

c. realizacji obowiązków prawnych na Nas nałożonych (np. archiwizacyjnych, podatkowych);

d. zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

e. administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową);

III. Cookies

 1. Spółka, na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.
 2. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą Państwo sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

IV. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania wysyłając email wskazany w Polityce.
 2. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby np. móc skontaktować się z Państwem w celu obsługi zapytania czy zrealizowania umowy.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, rachunkowe, prawne i innym podmiotom współpracującym przy realizacji Państwa zapytań/zleceń (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania).

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Nie mniej jednakże Administrator z przyczyn technologicznych czy też operacyjnych potrzebuje czasu na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa. Do podanych poniżej okresów należy doliczyć 30 dni na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą u nas przechowywane przez:
 • okres trwania korespondencji w sprawie i niezbędny do realizacji celu wynikającego z treści zapytania, a następnie, w zależności od tego, jakie będą rezultaty korespondencji - albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy albo dane zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych. W przypadku zawarcia umowy, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji i korzystania z praw i obowiązków z niej wynikających, w tym przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Administratora i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

X. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie e-mail pod adres: : info@wrkb-granit.pl.

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych w ramach korespondencji e-mailowej

Szanowni Państwo, niniejszy komunikat jest adresowany do osób fizycznych.

W związku z przesłaną wiadomością, zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest WRKB-Granit Sp. z o.o. z siedzibą w 58-120 Morawa 8a, e-mail: info@wrkb-granit.pl).

Cel przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od treści wiadomości.  Jeśli z treści zapytania nie wynika nic innego, celem przetwarzania będzie co do zasady skontaktowanie się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przedstawienie oferty w odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania będzie co do zasady art. 6 ust. 1 lit. b RODO (a następnie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), a w pozostałych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, które stale współpracują z Administratorem, tj. obsłudze hostingowej, obsłudze IT, i innym osobom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zadań naszej Spółki (w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania). O ile nie wynika nic innego z charakteru zadanego pytania lub charakteru przesłanej oferty, Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą u nas przechowywane przez okres trwania korespondencji w sprawie i niezbędny do realizacji celu wynikającego z treści zapytania, a następnie, w zależności od tego, jakie będą rezultaty korespondencji - albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy albo dane zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych. W przypadku zawarcia umowy, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji i korzystania z praw i obowiązków z niej wynikających, w tym przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Administratora i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Informujemy, że mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych osobowych. Informujemy, że w dowolnie wybranym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, do właściwego organu nadzorczego. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zrealizowania innego celu przetwarzania.

Informacje dotyczące monitoringu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY MONITORINGU

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WRKB-GRANIT Sp. z o.o z siedzibą w 58 – 120 Morawa 8a, e-mail: info@wrkb-granit.pl),
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa z uwagi na prawnie usprawiedliwiony cel Administratora – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu, a także organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu opisanego w pkt 3, jednak nie dłużej niż przez okres maksymalny wskazany w przepisach prawa,
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do usunięcia czy przetwarzania danych przez ograniczony czas, przy czym niektóre z ww. praw mogą być niemożliwe do zrealizowania z uwagi na obowiązki prawne nałożone na Administratora. Osoba zarejestrowana ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wejścia na teren monitorowany przez Administratora.
TOP